Deviza școlii:

"Există doar un lucru bun, știința , și doar unul rău, neștiința"

SOCRATE.

Socrate

Viziunea

Ne propunem să devenim o scoala apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, pentru rezultate deosebite, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Misiunea

Misiunea Şcolii Gimnaziale Preutesti este de a oferi educaţie de calitate, instruire performantă şi creativă, integrare prin respectarea egalităţii de şanse, promovare a tradiţiei, a legăturii cu comunitatea locală.

Legaturi utile

Elevii noștri


© 2015 - Toate drepturile rezervate : Școala Gimnaziala Preutești