Despre noi

În comuna Preuteşti funcţionează 4 şcoli cu clasele I-VIII în satele Arghira, Basarabi, Preuteşti şi Leucuşeşti, 3 şcoli cu clasele I-IV în satele Bahna Arini şi Huşi precum şi grădiniţe cu program normal în fiecare sat al comunei.

Scurt IstoricFormarea omului este o activitate complexă, care se realizează de-a lungul întregii vieţi, fiecare societate având ca sarcină importantă să contribuie la pregătirea personalităţii umane, în primul rând prin şcoală.

Şcoala din Preuteşti  a luat fiinţă la 13 septembrie 1858, într-un local din cărămidă, înălţat la 31 martie 1858. Primul document datează din 10 septembrie 1859.             

Unele acte sunt scrise cu alfabet chirilic, altele folosesc alfabetul de tranziţie (combină scrierea latină cu cea chirilică). În anul şcolar 1859-1860 au fost înscrişi 25 de copii în clasa întâi, evidenţa ţinându-se pe cataloage lunare, întocmite de învăţător. Pentru început şcoala era lipsită de materialul didactic necesar în predarea cunoştinţelor la elevi.    

În anii care au urmat după aprobarea legii, s-a constatat că problema cea mai grea a şcolilor era frecvenţa slabă a copiilor la cursuri. În anul  şcolar 1868-1869 s-a început notarea cu note de la 1 la 10, nota cea mai mică de trecere fiind 5.

În anul 1896 au fost recenzaţi 419 copii de vârstă şcolară în circumscripţia Preuteşti şi 459 de copii în circumscripţia Basarabi. Copiii din Hârtop erau şcolarizaţi la şcoala din sat care s-a redeschis în 1890, iar cei din Leucuşeşti care aparţineau de comuna Şoldăneşti, rămâneau neşcolarizaţi în număr mare.

Pentru a dirija întreaga activitate de administrare şi gospodărire a şcolilor, la sfârşitul secolului al XIX-lea s-a înfiinţat „Casa Şcoalelor” la nivelul fiecărui judeţ. Începând cu 1902 se introduce în şcolile săteşti un nou plan de învăţământ cu discipline pe ani de studiu şi cu  indicaţii de aplicare.

La 1 octombrie 1908 au fost înfiinţate şcolile din Huşi şi Leucuşeşti, iar la 1 octombrie 1910, şcoala din Arghira. După război s-a intensificat activitatea de cuprindere a elevilor la cursuri.

Odată cu aplicarea noii legi a învăţământului, la şcolile din zonă s-a mărit numărul posturilor de învăţători. Doar la şcolile din Fundoaia şi Mănăstioara funcţiona câte un învăţător. La celelalte şcoli din comună funcţionau câte 3-4 învăţători. S-a generalizat învăţământul primar de şapte clase.

Prin reforma învăţământului din 1948 s-a reorganizat sistemul educaţional. În comuna Preuteşti învăţământul a fost organizat în şapte şcoli cu clasele I-IV şi o şcoală cu clasele I-VII. Toate şcolile s-au numit elementare.                                        

Şcoala elementară de şapte clase s-a înfiinţat la Basarabi în conacul fostului proprietar numit Călinescu, unde funcţionează şi în prezent. La Hârtop s-a înfiinţat, de asemenea, o şcoală elementară de şapte clase.

 O mare parte a absolvenţilor din Basarabi, Preuteşti şi Hârtop continuau studiile prin examen de admitere la liceele din Fălticeni, Suceava şi din alte oraşe. Prin extinderea învăţământului profesional, aproape toţi absolvenţii şcolilor din comună urmau cursurile şcolilor, calificându-se în meseriile necesare pentru dezvoltarea economică a ţării.

Anul şcolar 1964-1965 a fost anul trecerii la generalizarea învăţământului de opt ani, fiind elaborat şi trimis în şcoli un nou plan de învăţământ. Acum se impunea înfiinţarea de şcoli cu clasele I-VIII şi în satele Arghira, Huşi şi Leucuşeşti.

În 1968, în comună se aflau peste 120 de cadre didactice, organizate pe comisii de specialitate.

Școala Preuteşti 1970

În anul 1970, la Preuteşti s-a deplasat o comisie de la judeţ şi a stabilit locul pentru construirea şcolii. În anul 1971, Consiliul Popular al judeţului Suceava a hotărât construirea unei şcoli noi, prin decizia nr. 63/1971.

După o muncă intensă, desfăşurată de întreaga suflare a satului, în 1972 s-a dat în folosinţă actualul local de şcoală, cu opt săli de clasă, laborator, cancelarie, săli pentru materiale didactice, sală de bibliotecă. 

Incepând cu anul şcolar 1987 – 1988  funcţioneaza la Preuteşti o clasă de învăţământ liceal seral, cu profil agroindustrial. Au fost înscrişi în clasa a IX-a 33 de elevi şi au promovat 24, iar în anul şcolar 1990 - 1991 au absolvit clasa a XII-a 20 de elevi. În anii care au urmat s-a renunţat la această formă de învăţământ.

Şcoala Basarabi a fost înfiinţată la 20 ianuarie 1865, desfiinţată în 1872 şi reînfiinţată de comună în 1880. A funcţionat într-o casă ţărănească, cu o tindă şi o cameră mai măricică, închiriată de primărie, până în anul 1922. În anul 1921 localul şcolii nu era terminat, el a fost dat parţial în folosinţă în 1922 şi definitivat în anul 1927.

După reforma învăţământului şi a naţionalizării din 1948, în comuna Preuteşti s-a înfiinţat o singură şcoală elementară cu clasele I-VII în satul Basarabi, în conacul proprietarului Al. Călinescu.  Aici s-au amenajat săli de clasă şi un internat cu cantină  pentru elevii din satele din împrejurimi. Clădirea, transformată în şcoală, a devenit centrul de învăţătură şi cultură pentru locuitorii comunei alături de localul vechi.

Fostul conac boieresc este utilizat și astăzi ca local de școală, până la terminarea noii clădiri ce se construiește în prezent.

Localul şcolii din Arghira a fost proiectat la 3 mai 1914, cu două săli de clasă şi locuinţă pentru director. Abia la 8 mai 1922 s-a constituit un comitet care să se ocupe de construirea şcolii. Localul a fost dat parţial în folosinţă în anul 1929

La 1 noiembrie 2002 s-a dat în folosinţă în satul Arghira un nou local de şcoală, construit din fonduri europene.

Localurile de şcoală din Huşi şi Leucuşeşti s-au construit tot în perioada de după primul război mondial. Nefiind corespunzătoare pentru cerinţele vremii au fost construite în 2004 și 2006 de către primăria Preuteşti două şcoli noi, cu câte patru săli de clasă, din fondurile bugetului local.

La Mănăstioara, numită în prezent Preutești nr. 3 a început construirea şcolii la 19 octombrie 1922. La 16 iulie 1923, sătenii din Fundoaia s-au adresat prefectului judeţului pentru a construi un local de şcoală în satul lor, numit în present Preutești nr. 2.

În satul Bahna Arin clădirea şcolii s-a construit cu bani din fondurile comunei, în anul 1956, sub supravegherea învăţătorului Aurel Dimitriu, fiu al satului Basarabi, mutat de la şcoala din centrul satului natal aici, din motive politice.

Personalităţi preutestene

Prin pregătirea lor intelectuală şi profesională, mulţi fii ai satului au contribuit la creşterea prestigiului localităţii natale, la ridicarea nivelului de cultură al oamenilor de aici.

Cele mai importante personalitati ale comunitatii noastre au fost sculptorul Ion Irimescu si poetul Nicolae Beldiceanu.

ION IRIMESCU (1903-2006) NICOLAE BELDICEANU(1844 - 1896)
© 2015 - Toate drepturile rezervate : Școala Gimnaziala Preutești